אינסטלציה ברמה גבוהה 

High-level plumbing


דוגמאות לפרויקטים שבוצעו

Examples of projects carried out

© 2018 Strong hands handyman Israel. Tel-Aviv, Israel.
Powered by Webnode
Create your website for free!