אינסטלציה ברמה גבוהה 

High-level plumbing


דוגמאות לפרויקטים שבוצעו

Examples of projects carried out